PZZ SZCZECIN

Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie „PZZ” S.A.

 oferują przeładunki towarów rolnych:

- zboża

- śruty

- rzepak

- kukurydza

- motylkowe

- nawozy płynne  (relacja bezpośrednia)

Oferowane raty przeładunkowe:

 

1 Elewator Warta

a) Relacja pośrednia, (wagon/samochód – elewator – statek/barka) - 170 t/h (zboża)

b) Relacja bezpośrednia (wagon/samochód – statek/barka) = 120 t/h (zboża)

 

2 Elewator Basenowa

 

a) Relacja Pośrednia, wagon/samochód – elewator – statek/barka = 120 t/h

b) Relacja Bezpośrednia, wagon/samochód – statek/barka = 90 t/h